top of page

Oddíl 

Stáj Newport nabízí členství v jezdeckém klubu všem zájemcům, kteří dovršili 12let, mají vztah ke zvířatům a to především koním, chtějí se aktivně podílet na chodu stáje, pečovat o koně a mají chtíč se naučit nebo zdokonalit v jízdě na koni.

 

Pro všechy nové zájemce o členství je povinný vstupní poplatek. Ze začátku dojde k počátečnímu seznámení s chodem naší stáje, se základy péče o koně a ježděním. Pokud se osvědčí váš chtíč a snaha a usoudíme z obou stran, že fungování v oddílu je možné, můžete se přidat mezi naše :-) a docházet tak pravidelně do jezdeckého klubu a ve všech směrech se zdokonalovat. 

 

Pak uz stačí vyplnit přihlášku ke členství v klubu - poplatek 100 Kč.

Členství v klubu

  • Vstupní poplatek: 2 500 Kč

  • Měsíční členský příspěvek: 150 Kč

  • Věk: 12 let

  • Členové jsou rozděleni do družstev (docházka min. 1x týdně), 1x měsíčně je služba (So nebo Ne + brigády)

  • Členové jsou při absenci POVINNI zajistit výměnu služby a informovat vedoucí o změně

  • Absenci je také nutno nahlásit paní Žilinské na tel.: 737 514 884

  • Všichni členové se řídí pravidly JK 

  • Výcvik probíhá pod vedením zkušených instruktorů

  • Možnost přípravy na zkoušky základního výcviku jezdce, cvičitelské nebo trenérské zkoušky

  • Vítáni jsou i zkušenější jezdci a instruktoři 

Pro zkušené členy klubu je tady možnost jezdit na závody, na našich provozních koní, podmínkou je však splnění 40 hodin ve stáji - počítají se oddíly - 16-20 hod (tj. 4 hod) plus služby navíc, prvidelná služba 1x měsícně se do těchto hodin nepočítá. 

bottom of page